Khóa điện tử SMARTair i-volution

SMARTair i-volution được xây dựng cho các cửa có lưu lượng truy cập hàng ngày cao và số lượng lớn các sự kiện truy cập. Thật hoàn hảo khi cần có các tính năng quen thuộc, tiện lợi của khóa cơ điện, bao gồm giám sát vị trí cửa.

Văn phòng: Tầng 1, số 147 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

024 37325917 – 0903225169

contact@onity.com.vn