Model OS100

Két điện tử
Model: OS100 – Laptop size
Thương hiệu Onity
Màu sắc: Đen và trắng
Sử dụng vừa laptop 15 inch.
Dễ dàng sử dụng

Model OS200

Với 2 loại kích thước phù hợp 15″ và 17″
Kích thước: (C)200 x (R)420 x (S) 369 mm phù hợp cho laptop 15″
Kích thước: (C)200 x (R)508 x (S) 372 mm phù hợp cho laptop 17″

Model OS500

Với 2 loại kích thước phù hợp 15″ và 17″
Kích thước: (C)190 x (R)435 x (S) 370 mm phù hợp cho laptop 15″
Kích thước: (C)204 x (R)435 x (S) 460 mm phù hợp cho laptop 17″

Model OS400

Với 2 loại kích thước phù hợp 15″ và 17″
Kích thước: (C)204 x (R)424 x (S) 370 mm phù hợp cho laptop 15″
Kích thước: (C)204 x (R)424 x (S) 460 mm phù hợp cho laptop 17″

Model OS200

Top Opening Safe